Tag: نماد اطمینان گردشگری مجازی

تی نماد چیست ؟
طراحی سایت

تی نماد چیست ؟ (نماد اطمینان گردشگری مجازی)

تی‌نماد چیست؟ تی‌نماد نماد اعتماد گردشگری در فضای مجازی است و سایت هایی که در زمینه گردشگری فعالیت می کنند موظف شده اند که تی‌نماد دریافت کنند. پس از نماد اعتماد الکترونیک یا ای‌نماد که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد گردید، تی‌نماد توسط سازمان گردشگری و میراث فرهنگی ایجاد شده است و سایت های فعال در زمینه گردشگری موظف شده اند که تی‌نماد دریافت کنند.

با شما تماس خواهیم گرفت

Something isn’t Clear?


Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.

با شما تماس خواهیم گرفت