Tag: متا تگ عنوان

متا تگ عنوان (Meta Title) و نقش آن در بهبود رتبه بندی سایت

متا تگ عنوان (Meta Title) برای هر صفحه، تعریفی جامع از محتوا و توضیحات هر صفحه در نتایج جستجوی گوگل می باشد که لینکی آبی رنگ است و کاربران با کلیک بر روی آن وارد وب سایت می شوند. این متا تگ یکی از المان های مهم در بهبود رتبه بندی سایت در سئو می باشد. همانطور که در HTML آموزش داده شده است، متا تگ عنوان در قسمت هدر صفحه قرار می گیرد. نکته: دقت کنید که از متا تگ عنوان (Meta Title) فقط یکبار آن هم در قسمت هدر وب سایت استفاده کنید.

با شما تماس خواهیم گرفت

Something isn’t Clear?


Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.

با شما تماس خواهیم گرفت