Tag: باید ها و نباید ها در طراحی وب سایت

مشخصات یک سایت حرفه ای
طراحی سایت

مشخصات یک سایت حرفه ای

طراحی سایت نه تنها به ظاهر سایت بلکه به میزان کارایی آن می پردازد و اگر سایتی کارامد نباشد، زیبایی ظاهر آن هیچ اهمیتی نخواهد داشت. در این مقاله به مهمترین مشخصات یک سایت حرفه ای اشاره می کنیم. مشخصات یک سایت حرفه ای ۱- از فایلهای تصویری کوچک استفاده کنید. این کار باعث می شود صفحه سریعتر باز شود و بازدیدکننده ای با دستگاه قدیمی و سرعت اتصال متوسط یا پایین (که تعدادشان کم نیست) از دیدن سایت شما منصرف نشوند. هیچ کس حتی ۳۰ ثانیه برای دیدن نشانه سایت منتظر نمی ماند.

با شما تماس خواهیم گرفت

Something isn’t Clear?


Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.

با شما تماس خواهیم گرفت