Tag: افزایش سرعت سرور

افزایش سرعت هاست
مقالات

تست سرعت هاست چگونه انجام می شود؟

افزایش سرعت هاست یکی از عوامل مهم در رتبه سایت در موتورهای جستجو و مخاطب پسندی سایت است. با توجه به افزایش سرعت اینترنت در سالهای اخیر، دیگر برای هیچ سایتی قابل قبول نیست که با سرعت پایین بارگذاری شود. بیشتر کاربران امروزه بیش از چند ثانیه برای بارگذاری یک سایت منتظر نمی مانند و اگر سایت هنوز بارگذاری نشده باشد، به سراغ سایت های رقیب خواهند رفت.

با شما تماس خواهیم گرفت

Something isn’t Clear?


Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.

با شما تماس خواهیم گرفت