چرا طراحی سایت آموزشگاهی مدرن؟

تبلیغات آموزشگاه و دوره های آموزشی:

طراحی سایت آموزشگاهی راه حلی مناسب و بصرفه با توجه به رشد و توسعه روز افزون تجارت های مختلف از جمله آموزشگاه ها، قطعا و حتما نیاز های تبلیغاتی آنها نیز رو به تغییرات اساسی می باشد.

روزگاری پیش شاید اگر قصد پیدا کردن یک آموزشگاه را داشتیم اولین چیزی که به ذهن می رسید روزنامه همشهری بود.

اماامروزه برای پیدا کردن یک دوره آموزشی یا آموزشگاه معمولا اولین گزینه را گوگل می دانیم و اصول سئو سایت آموزشگاهی از مهمترین فاکتورها برای بهبود رنک در گوگل است.

بله! جستجو می کنیم و گزینه مورد نظر خود را پیدا می کنیم. اینجاست که طراحی سایت آموزشگاهی بسیار حائز اهمیت می شود. این تقریبا کمتر آموزشگاهی است که در تهران فاقد وب سایت باشد.

طراحی سایت آموزشگاهی

آموزش الکترونیکی (e-learning)

امروزه آموزش الکترونیکی رشد خیلی زیادی داشته است، طراحی سایت آموزشگاهی بجای کلاسهای فیزیکی و اتلاف وقت برای رفت و آمدها دانش آموزان و علم آموزان به سمت آموزش مجازی روی آورده اند.

طراحی سایت آموزشگاهی دوره های مجازی و آموزش الکترونیکی مرزها و محدودیت های آموزش سنتی را نداشته و هم از لحاظ تعداد متقاضیان و بازار هدف نیز برای بسیاری از آموزشگاه ها و موسسات آموزشی بصرفه است.

مثلا آموزشگاه را با ۱۵ دپارتمان و هر دپارتمان با ۱۵ دوره و هر دوره ظرفیت ۳۰ دانشجو داشته باشد.

برای ساماندهی و مدیریت دوره ها در چنین آموزشگاهی چند نفر نیرو نیاز است؟

حال تصور کنید وب سایتی دارید که تمام دوره ها در آن تعریف شده باشد.

  1. دانشجو بدون مراجعه حضوری و بدون هدر رفتن انرژی مدیریتی شما وارد وب سایت می شود.
  2. دوره ها را رئویت می کند.
  3. در یک دروه ثبت نام می کند.
  4. ربات سامانه شما برایش صورت حساب آماده می کند.
  5. دانشجو از طریق درگاه پرداخت پرداخت شهریه انجام می دهد.
  6. ربات سامانه، نام دانشجو را در دوره ثبت می کند.
  7. پیامک و ایمیل تبریک و تشکر و تایید پرداخت برای دانشجو ارسال می کند.
  8. به محض تکمیل شدن ظرفیت دوره، به مدیر از طریق ایمیل و پیامک اطلاع رسانی می کند.

تمام امور بالا را وب سایت آموزشگاه پیشرفته شما انجام می دهد.

طراحی سایت آموزشگاهی رایان مبتنی بر اصول روز آموزش مجازی و با بهترین راهکارها و عملکردها توسط تیم حرفه ای